Ochrana osobních údajů

Zakázkové truhlářství: Jan Dvorský, se sídlem Lesnická 818/50, 613 00 Brno, IČ 87363071, zpracovává v případě vyplnění kontaktního formuláře, dotazníku nebo jiné e-mailové a ostatní korespondence ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefon
 • fotografii

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na 3 roky. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Jan Dvorský, IČ 87363071 tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel e-mail marketingového softwaru MailChimp
 • Poskytoval nástroje Google formuláře
 • Poskytovatel nástroje Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám.

Údaje „jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa nebo fotka“ jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb. 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Truhlářství Jan Dvorský veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Truhlářství Jan Dvorský s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.